background Header image

Good Stakeholdership - Care for people

Suiker Unie zet zich in voor kwaliteit en duurzaamheid in de gehele keten. Vanaf de teelt van suikerbieten door onze telers tot en met de levering van suiker en andere producten aan onze klanten. Daarbij werken we samen met onze ketenpartners en houden we rekening met andere stakeholders. Wij zien belanghebbenden als samenwerkingspartners, met wie wij onze duurzame ambities waar kunnen maken. Onze betrokkenheid heeft een sterke samenhang met de coöperatieve structuur van ons bedrijf. De maatschappelijke waarde ervan heeft zowel economische als sociale en ecologische dimensies. Klantgerichtheid, continuïteit van de bietenteelt en verduurzaming van productie en logistiek hebben een hoge prioriteit.
 
Suiker Unie wil maatschappelijk intensief betrokken zijn en zorg dragen voor haar directe omgeving van de verschillende productielocaties. Suiker Unie heeft daarom ook nauw contact met gemeenten en omwonenden. Zo gaan wij veel in gesprek met omwonenden om de leefomgeving te verbeteren. Wij zetten ons in voor de samenleving met projecten en thema’s die nauw aansluiten bij onze vakkundigheid.
Ook staat Suiker Unie bekend als een goede werkgever. We vinden de ontwikkeling, gezondheid en veiligheid van onze medewerkers belangrijk.