background Header image

Echte opleidingscultuur bij Suiker Unie

Medewerkers en hun leidinggevenden maken veel gebruik van opleidingsmogelijkheden. Daardoor is bij Suiker Unie een echte opleidingscultuur ontstaan. Een medewerker krijgt gemiddeld ruim zeven dagen per jaar (bij)scholing.
De opleidingen richten zich zowel op kennisvermeerdering bij technische en technologische bedrijfsonderdelen, als op algemene disciplines, zoals agricultuur, inkoop, financiën, commercie en P&O. De opleidingen dragen bovendien bij aan een verdere loopbaanontwikkeling en persoonlijke groei.

Suiker Unie kent een jaarlijks opleidingsplan. Dit komt tot stand met inbreng van medewerkers en leidinggevenden. In het plan staat voor welke medewerkers een opleiding noodzakelijk of wenselijk is. Het gaat hierbij om officiële opleidingen (van mbo tot en met universiteit), (korte) cursussen en om werkplektrainingen. Deze diversiteit weerspiegelt onze veelsoortige bedrijfsactiviteiten.

Om de steeds complexere werkzaamheden slim uit te kunnen voeren, zijn op maat gesneden opleidingen en trainingen essentieel. Daartoe werkt Suiker Unie nauw samen met opleidingsinstituten. Op hun beurt kunnen deze instellingen profiteren van de modernste technologie en techniek die Suiker Unie gebruikt.

Kijk hier het filmpje van Arnold Machielse waarin hij verteld over zijn opleidingstraject: